Türkçe'de –Yor Ekinin Kullanışları

this article has been read 167 times    0 user(s) have rated this article

Author: administrator

22/2/2015 11:01 AM

Türkçe'de –Yor Ekinin KullanışlarıHazırlayan : Doç. Dr. Amir Nima HAMAD


Önsöz

 Bu tez Türkçe'de -yor ekinin kullanışları başlığını taşımaktadır. Bilindiği gibi, bu ek Türkçe'de bir çok sayıda görev ve işlev yüklenebilmektedir. Bu ek Türkiye Türkçesinde en sık kullanılan şimdiki zaman ekidir. Bu ek hem şekil hem zaman ifade eder. Ayrıca da bu ekin çeşitli kullanışları verdır. Bu ekle ilgili kaymalar çok açık olup örnekleri de son derece fazladır.
Download File
   

More News

Readers CommentsSite Search

Custom Google Search

Journals

Visitors

Last Updated

Picture Gallery