ALİ EMİRİ EFENDİ VE Divan-ı Lugat - it- Türk Hazırlayan

this article has been read 203 times    0 user(s) have rated this article

Author: administrator

22/2/2015 10:45 AM

ALİ EMİRİ EFENDİ VE Divan-ı Lugat - it- Türk HazırlayanLemya Kazım AYYAL


Ön söz

Büyük dil bilgini Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lugat-it Türk isimli muazzam eseri, 1910’a kadar adı bilinen, fakat kendisi meçhul bir eserdi. Diğer bir deyişle, o zamana değin, eserin sadece adı vardı, fakat kendisi ortada yoktu. Eser, bugün bütün dünyada biliniyor, hakkında kitap, makale yazılıyor ve üzerinde tartışmalar yapılıyorsa, bunu büyük kitap aşığı, ilim ve kültür sevdalısı Ali Emiri Efendi’ye borçluyuz. Ali Emiri Efendi, Abbasi Halifesine sunulmak üzere Bağdat’ta 1072-1074 yıllarında Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan bu muhteşem eseri, sahaflarda Divan-ı Lugat-it Türk olduğu bilinmeden satılırken, fark etmiş ve satın alarak Türk kültür hayatına kazandırmıştır. Bu sebeple, Ali Emiri Efendi’nin isminin, eserin yazarı Kaşgarlı Mahmud ile birlikte anılmayı her zaman hakettiğine şüphe yoktur.
Download File
   

More News

Readers CommentsSite Search

Custom Google Search

Journals

Visitors

Last Updated

Picture Gallery