הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו"

this article has been read 137 times    0 user(s) have rated this article

Author: administrator

16/2/2015 11:22 AM

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו"


 
המורה
רחים ראדי עבד


הקדמה

הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר כל מה מציינת בה הספרות מציורים מדוייקים לסביבה ולכן אדם. ויש להתחשב בפרטים המשותפים לחיים היומיומית. האסכולה הריאליזטית מצטיינת בזיאנרים אין זוכים בם איזו אסכולה ספרותית אחרת. האסכולה הזאת הופיעה בספרות העברית החדשה כתוצאה להשפעתה של הספרות העברית בספרות העולמית האחרת, והמספרים העבריים בתנוטה הספרותית החדשה השתדלו במאמצים גדולים למען להתפתח את התנועה הזאת בתחום הספרות העברית החדשה. תנועת הריאליזם מצאה בסיפור הקצר המקום המתאים להגשמת עקרונותיה.Download File
   

More News

Readers CommentsSite Search

Custom Google Search

Journals

Visitors

Last Updated

Picture Gallery