המאבק הפנימי של מרדכי זאב פיארברג מתוך גיבורו של הסיפור "לאן?" מורה עוזר זינה אייד קסים

this article has been read 195 times    0 user(s) have rated this article

Author: administrator

16/2/2015 10:05 AM

המאבק הפנימי של מרדכי זאב פיארברג מתוך גיבורו של הסיפור "לאן?" מורה עוזר זינה אייד קסים


 
الباحثة: زينة اياد قاسم

הקדמה


המחקר הזה עוסק באחד מהסופרים העבריים שנחשבו בעלי־השפעה בתהליך הספרות העברית החדשה על אף גילו הקצר ועל אף שהוא השאיר עזבון ספרותי מועט, אך עם זה דמותו עולה לענינו גם מתוך כתביו המעטים כאילו הם טבועים בחותם, הסופר הזה הוא מרדכי זאב פיארברג. במחקר זה טיפלנו בחייו של המספר הזה בקיצור וגם ביצירותיו באופן כללי, ובסימנים המאפינים את גיבוריו, ובמיוחד גיבורו של הסיפור "לאן?" שהוא אכן גיבור פיארברגי מובהק והוא נתן לו אשר נתן אל כל גיבוריו, הוא מצייר בו פיארברג עצמו ואת עולמו הפנימי שבו מתחוללות מלחמות פנימיות, עליונות וירידות רוחניות, בו להט־הדת ממוזג עם התרפקות החיים החילוניים.Download File
   

More News

Readers CommentsSite Search

Custom Google Search

Journals

Visitors

Last Updated

Picture Gallery